Ana Sayfa
Fakülte
Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Misyon:

Evrensel nitelikte bilgi üreten, araştırmacı, yenilikçi, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

Vizyon:  

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile uluslararası arenada tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen, Yetkin öğrencileri olan, Eğitimde yeni bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan, Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel sorunlara karşı duyarlı, Milli ve evrensel değerlere saygılı, Katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, Paydaşlarıyla iş birliğine önem veren, Sürekli değişim göstererek kurumsallaşan bir fakülte olmaktır.