Ana Sayfa
Fakülte
Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz;

 
Evrensel nitelikte bilgi üreten, araştırmacı, yenilikçi, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.
 

Vizyonumuz;

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile uluslararası arenada tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen;

Yetkin öğrencileri olan;

Eğitimde yeni bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan;

Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel sorunlara karşı duyarlı;

Milli ve evrensel değerlere saygılı;

Katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip;

Paydaşlarıyla işbirliğine önem veren;

Sürekli değişim göstererek kurumsallaşan; bir fakülte olmaktır.