İslam İktisadı ve Finans Bölümü Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu