Personel Sayıları
Profesör 26
Doçent 27
Doktor Öğretim Üyesi 23
Araştırma Görevlisi 37
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 17
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1502 1620
2. Öğretim Öğrencisi 1066 1523
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 258 382
Toplam 2826 3525
Genel Toplam 6351