Personel Sayıları
Profesör 25
Doçent 29
Doktor Öğretim Üyesi 23
Araştırma Görevlisi 39
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 15
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1458 1579
2. Öğretim Öğrencisi 1013 1459
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 244 370
Toplam 2715 3408
Genel Toplam 6123