Personel Sayıları
Profesör 24
Doçent 29
Doktor Öğretim Üyesi 24
Araştırma Görevlisi 38
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 16
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1456 1576
2. Öğretim Öğrencisi 1009 1455
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 244 370
Toplam 2709 3401
Genel Toplam 6110