Personel Sayıları
Profesör 33
Doçent 23
Doktor Öğretim Üyesi 24
Araştırma Görevlisi 37
Öğretim Görevlisi 0
İdari Personel 14
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1191 1295
2. Öğretim Öğrencisi 672 959
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 37 33
Toplam 1900 2287
Genel Toplam 4187