Personel Sayıları
Profesör 32
Doçent 24
Doktor Öğretim Üyesi 23
Araştırma Görevlisi 39
Öğretim Görevlisi 0
İdari Personel 14
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1372 1431
2. Öğretim Öğrencisi 777 1096
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 42 35
Toplam 2191 2562
Genel Toplam 4753