Personel Sayıları
Profesör 33
Doçent 24
Doktor Öğretim Üyesi 23
Araştırma Görevlisi 35
Öğretim Görevlisi 0
İdari Personel 12
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1488 1506
2. Öğretim Öğrencisi 778 1086
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 37 43
Toplam 2303 2635
Genel Toplam 4938