Personel Sayıları
Profesör 32
Doçent 33
Doktor Öğretim Üyesi 18
Araştırma Görevlisi 33
Öğretim Görevlisi 0
İdari Personel 15
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1594 1541
2. Öğretim Öğrencisi 809 1100
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 23 32
Toplam 2426 2673
Genel Toplam 5099