Personel Sayıları
Profesör 34
Doçent 21
Doktor Öğretim Üyesi 25
Araştırma Görevlisi 36
Öğretim Görevlisi 0
İdari Personel 12
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1507 1538
2. Öğretim Öğrencisi 804 1114
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 38 44
Toplam 2349 2696
Genel Toplam 5045