Personel Sayıları
Profesör 28
Doçent 24
Doktor Öğretim Üyesi 25
Araştırma Görevlisi 37
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 14
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1145 1361
2. Öğretim Öğrencisi 794 1210
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 215 347
Toplam 2154 2918
Genel Toplam 5072