Personel Sayıları
Profesör 33
Doçent 32
Doktor Öğretim Üyesi 17
Araştırma Görevlisi 34
Öğretim Görevlisi 0
İdari Personel 15
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1636 1634
2. Öğretim Öğrencisi 869 1178
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 29 40
Toplam 2534 2852
Genel Toplam 5386