Personel Sayıları
Profesör 31
Doçent 36
Doktor Öğretim Üyesi 16
Araştırma Görevlisi 34
Öğretim Görevlisi 2
İdari Personel 14
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1584 1529
2. Öğretim Öğrencisi 805 1094
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 23 32
Toplam 2412 2655
Genel Toplam 5067