Ana Sayfa
Duyurular
Yaz Öğretiminde Farklı Üniversiteden Ders Alma Hk.

Yaz Öğretiminde Farklı Üniversiteden Ders Alma Hk.

Yaz Öğretiminde Farklı Üniversiteden Ders Alma Hk.

Fakültemiz öğrencilerinin 2023-2024 Yaz Döneminde diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilmelerine izin verilmesi konusundaki talepleri değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, Sakarya Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi Madde 8 (1)'de belirtilen şartları sağlamak kaydıyla; 2023-2024 Yaz Dönemi ders alma taleplerinin aşağıdaki kriterlere göre yapılması, 04.06.2024 tarih ve 45/01 sayılı Fakülte Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

1) Kamu Yükseköğretim Kurumları için taban puan sınırı şartı aranmaması,

2) Vakıf Yükseköğretim Kurumları için ise ders alınacak programın taban puanının öğrencinin kayıt olduğu yıldaki taban puanına eşit ya da yüksek olması,

3) Karşı kurumdan alınacak ders içeriğinin, en az 11 haftasının öğrencinin kayıtlı olduğu programının da karşılık gelecek ders ile aynı ya da benzer olması.

Yapılması Gereken İşlemler

1- Farklı Üniversiteden Ders Almak isteyen öğrenci; Farklı Üniversiteden ders alma Formunu (ıslak imzalı ve taranmış bir şekilde) doldurarak ekleriyle birlikte Sabis uzantılı öğrenci mail adresinden Bölüm Sekreterine gönderir.

2-Danışman tarafından ders içeriklerinin uyumlu olduğuna dair onay alınan ders için ilgili Üniversitede ki yaz öğretimi programına kayıt yaptırabilirsiniz. Bu konuda Bölüm Sekreterinizden bilgi alabilirsiniz.

3-Yaz öğretimi sonunda İntibak formu doldurularak ilgili Üniversiteden alınan transkript ile Bölüm Sekreterinize başvurup Yaz Öğretiminde aldığınız dersleri saydırabilirsiniz.

Yaz Öğretimi Yönergesi

Madde 10 – (1) Öğrenciler Yaz Öğretiminde alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da başarısız olduğu, geçip de yükseltmek istediği dersleri de alabilir. Bu derslerden aldığı son not geçerlidir. Yaz öğretimi sonunda alınan başarı notları yüzde on sıralamasını değiştirmez.

Madde 11 – (1) Bahar Yarıyılı sonunda bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmak kaydıyla ağırlıklı genel not ortalaması 3,00 ve üzeri olan ön lisans ve lisans öğrencileri yaz okulunda bir üst sınıftan ders alabilir.

2023-2024 Yaz Öğretimi Senato Kararı

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretiminde Yaz öğretiminde bir öğrenci, çakışma olmaksızın ve kurum içi-kurum dışı toplam en fazla 20 birim saatlik ders alabilir.

Not 1: Danışman öğretim elemanından onay almayan öğrencilerin aldığı dersler intibak edilmeyecektir.

Not 2: Farklı Fakülte/Üniversiteden ders alma formu ekte sunulmuştur.