Ana Sayfa
Duyurular
Bütünleme Sınavları

Bütünleme Sınavları

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Akademik Takviminde yer alan bütünleme sınavları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

1) Ön lisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrenciler;

  1. Final sınavına girme hakkı olduğu halde herhangi bir nedenle sınava giremediği için (GR) başarısız olduğu dersler ile FF, FD ve YZ notlu başarısız derslerden bütünleme sınavına girebilir.
  2. Devamsızlığı nedeniyle başarısız (DZ) olduğu derslerden bütünleme sınavına alınmaz.
  3. DD notu veya üzeri not alınmış başarılı derslerden not yükseltme amacıyla bütünleme sınavına alınmaz.
  4. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği programları ile hazırlık sınıfı kendi uygulama esaslarında belirtilen koşullara göre bütünleme sınavına girer.
  5. Azami süresini tamamlamış, ek sınav ve ek süre sınav haklarını kullanan öğrenciler bütünleme sınavına giremez.
  6. Bitirme ödevi, staj, işletmede mesleki eğitim ve benzeri derslerde bütünleme sınav tarihine kadar yarıyıl içi dahil dersin tüm gereklerini yerine getirenler bütünleme sınavına girebilir.

2) Bütünleme sınavının mazereti yoktur.

3) Bütünleme sınavı için öğrencilerin başvuru yapmasına gerek yoktur. Bütünleme sınavına girebilecek öğrencilerin listesi 1. maddede belirtilen esaslara göre belirlenir.

4) Başarı notu hesaplamasında derslerin dönem içi sınav puanları olduğu gibi hesaplamaya dahil edilir ve final sınavı yerine bütünleme sınavı değerlendirilir.

5) Başarı notu, dersin ilgili dönemde uygulanan yarıyıl içi ile yarıyıl sonu sınavlarının ağırlıkları ve final sınavında kullanılan başarı değerlendirmesi (BDS) dikkate alınarak hesaplanır. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin hesaplama sonucu elde edilen başarı notları ilgili dersin dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir.

 12.10.2023 tarih ve 656 sayı ve 10 Nolu Üniversite Senato Kararı