Ana Sayfa
Duyurular
2022-2023 Bahar Yarıyılı İçin 3 Nisan 2023 Tarihinden İtibaren Sakarya Üniversitesi Öğretim Uygulama Esasları

2022-2023 Bahar Yarıyılı için 3 Nisan 2023 tarihinden itibaren Sakarya Üniversitesi Öğretim Uygulama Esasları

2022-2023 Bahar Yarıyılı için 31.03.2023 tarihinde yapılan Senato Kararı

Sakarya Üniversitesi Öğretim Uygulama Esasları

  1. 3 Nisan tarihinden itibaren Bahar yarıyılındaki uzaktan eğitimle yürütülen derslerin devam şartı aranmadan hem uzaktan hem de yüz yüze devam etmesine, derslerin sınıflarda gerçekleştirilmesine ve isteyen öğrencilerin sınıflarda yüz yüze eğitime katılabilmelerine,
  2. Uygulamalı dersler (laboratuvar, klinik saha uygulamaları, atölye dersleri vb.) için 24 Nisandan sonra yüz yüze başlayacak şekilde ilgili birim kurulları tarafından planlanmasına,
  3. Ara sınavların açık uçlu ya da çoktan seçmeli sınavlar veya ödevler şeklinde 9 ya da 10. hafta çevrimiçi olarak yapılmasına,
  4. Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin ara sınav ve final olarak planlanmasına,
  5. Yıl içi çalışmalarının ağırlığı %30, finallerin ağırlığının %70 olmasına,
  6. İşletmede mesleki eğitim, UMDE, öğretmenlik uygulaması vb. gibi derslerde mevcut hali ile devam edilmesine

karar verilmiştir.

Bu kararlar çerçevesinde;

  1. Derslerin sanal sınıf programına ve süresine uygun olacak şekilde sınıflarda öğrencilerin yüz yüze katılabileceği şekilde yapılması,
  2. Uygulamalı derslerin ne zaman ve ne şekilde yapılacağına ilişkin hususların birimlerin Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmesi,
  3. Ara sınavların hangi hafta yapılacağı ve sınav programlarının karara bağlanarak ilan edilmesi (Üniversite Ortak Derslerin yıl içi sınav programı ekte gönderilmektedir),
  4. Eğitim Bilgi Sisteminden yıl içi ağırlığı %30 finallerin ağırlığı %70 olacak şekilde 21 Nisan 2023 tarihine kadar güncellenmesi,