Personel Sayıları
Profesör 25
Doçent 23
Doktor Öğretim Üyesi 29
Araştırma Görevlisi 38
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 19
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1464 1472
2. Öğretim Öğrencisi 1076 1504
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 294 433
Toplam 2834 3409
Genel Toplam 6243