Personel Sayıları
Profesör 26
Doçent 25
Doktor Öğretim Üyesi 25
Araştırma Görevlisi 37
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 17
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1179 1278
2. Öğretim Öğrencisi 869 1260
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 259 384
Toplam 2307 2922
Genel Toplam 5229