Personel Sayıları
Profesör 26
Doçent 27
Doktor Öğretim Üyesi 24
Araştırma Görevlisi 38
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 18
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1281 1374
2. Öğretim Öğrencisi 950 1364
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 274 407
Toplam 2505 3145
Genel Toplam 5650