Personel Sayıları
Profesör 23
Doçent 27
Doktor Öğretim Üyesi 28
Araştırma Görevlisi 47
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 15
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1453 1485
2. Öğretim Öğrencisi 1098 1517
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 335 470
Toplam 2886 3472
Genel Toplam 6358