Personel Sayıları
Profesör 26
Doçent 26
Doktor Öğretim Üyesi 25
Araştırma Görevlisi 37
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 18
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1494 1518
2. Öğretim Öğrencisi 1071 1508
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 286 420
Toplam 2851 3446
Genel Toplam 6297