Personel Sayıları
Profesör 24
Doçent 25
Doktor Öğretim Üyesi 28
Araştırma Görevlisi 45
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 19
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1465 1473
2. Öğretim Öğrencisi 1077 1511
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 294 435
Toplam 2836 3419
Genel Toplam 6255