Personel Sayıları
Profesör 23
Doçent 27
Doktor Öğretim Üyesi 28
Araştırma Görevlisi 46
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 14
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1460 1491
2. Öğretim Öğrencisi 1101 1520
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 336 473
Toplam 2897 3484
Genel Toplam 6381