Personel Sayıları
Profesör 26
Doçent 24
Doktor Öğretim Üyesi 27
Araştırma Görevlisi 38
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 18
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1446 1438
2. Öğretim Öğrencisi 1048 1462
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 287 421
Toplam 2781 3321
Genel Toplam 6102