Personel Sayıları
Profesör 23
Doçent 26
Doktor Öğretim Üyesi 28
Araştırma Görevlisi 45
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 15
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1467 1487
2. Öğretim Öğrencisi 1079 1516
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 296 438
Toplam 2842 3441
Genel Toplam 6283