Ana Sayfa
Duyurular
667 Sayılı Khk İle Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin 2020-2021 Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri Hakkında Duyuru

667 SAYILI KHK İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN 2020-2021 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ HAKKINDA DUYURU

667 sayılı KHK ile kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarından ÖSYM tarafından Üniversitemize lisans ve önlisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı öğrenim ücretleri; Ağustos 2020 dönemi TÜFE artış oranı (% 11,77) dikkate alınarak belirlenmiştir. Öğrenciler 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren 9 taksitte her ayın en geç 20’sine (Eylül ayı 30’una) kadar banka hesabına yatırmak suretiyle ödeyecektir.

Öğrenim ücreti ödemeleri 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren İş Bankasının bütün şube veznelerinden ve İş Bankası İnternet Bankacılığından TC Kimlik Numaraları ile yapılabilecektir.

Öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler, kayıt yenileme yapmayan (Pasif öğrenci) durumuna düşecek ve  öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır.

Özel öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

İlgili döneme ait taksitlerin tamamlanmaması durumunda bir sonraki dönemin kayıt işlemleri yapılmayacaktır. Mezun aşamasına gelmiş öğrencilerin ödemediği taksitlerin var olması durumunda öğrenci adına geçici mezuniyet belgesi ya da diploma düzenlenmeyecektir.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarından eğitim öğretimlerini tamamlayarak mezun aşamasına gelmiş veya öğrenim süresinde mezun olamamış öğrencilerden dönemde en fazla üç ders alması gereken öğrenciler; kayıtlı oldukları programa ait öğrenim ücretinin AKTS kredisi başına ödenecek tutarının (Programın öğrenim ücreti TL/bir yıllık 60 AKTS) kalan derslerin her birinin AKTS kredisi ile çarpımı sonucunda hesaplanan miktarını öğrenim ücreti olarak ödeyeceklerdir. Ancak bu hesaplama, bir akademik yılda toplamda en fazla altı ders için uygulanacaktır.

Kapatılan yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarında kayıtlıyken Devlet Üniversitelerine veya vakıf üniversitelerine yerleştirilen ve ilgili programlarında eğitim öğretimlerini tamamlayarak mezun aşamasına gelmiş, ancak mezun olabilmek için programın toplam AKTS kredisini tamamlayamamış öğrencilerden sadece bir dönemde eksik kalan AKTS’lik derslerini alarak mezun olanlar, üç derse kadar yukarıdaki şekilde, üç dersten fazla olduğu durumlarda ise ders sayısı dikkate alınmaksızın öğrenim ücretinin yarısını ödeyeceklerdir.

İlgili öğrencilerimize duyurulur.

Öğrencilerin 2020-2021 Öğrenim ücretleri listesine ulaşmak için tıklayınız.

İlgili duyuru linki:

http://ogrisl.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/94188/667-sayili-khk-ile-universitemize-yerlesen-ogrencilerin-2020-2021-ogretim-yili-ogrenim-ucretleri-hakkinda-duyuru